Zapisy

Przyjmujemy dzieci w wieku 2 – 6 lat. Nabór do przedszkola odbywa się w sposób ciągły. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola, proszę pobrać kartę zgłoszenia i wypełnioną dostarczyć do siedziby przedszkola. Podstawą przyjęcia do Niepublicznego Przedszkola „DWOREK” jest zawarcie umowy o opiekę przedszkolną, oraz jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 150 zł.

W naszym przedszkolu dziecko może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka)

W miesiącu lipcu odbywają się tygodniowe zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych.

Cennik

Czesne: 230 zł

Drugie dziecko z rodzeństwa 210 zł.

 

ZAPRASZAMY!!!