Program nauczania

W pracy z dziećmi realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W naszym przedszkolu dziecko może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka)

Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego proponujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci:

 • zabawa z językiem angielskim
 • zabawy matematyczne: „Pomyślimy – policzymy”
 • zabawy konstrukcyjno-plastyczne
 • zabawy logorytmiczne: „Wesołe dźwięki”
 • zabawy taneczne: „Szalone rytmy”
 • ćwiczenia i gimnastyka korekcyjna
 • zabawy logopedyczne – ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • zabawy rozluźniająco-wyciszające z elementami kinezjologii edukacyjnej i muzykoterapii
 • religia katolicka – dla chętnych dzieci zgłoszonych przez rodziców
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza wad postawy

Dodatkowe atrakcje dla dzieci (płatne lub w ramach czesnego w zależności od rodzaju zajęć)

 • paczki mikołajkowe dla każdego dziecka
 • wigilia
 • Dzień Babci i Dziadka
 • zabawa karnawałowa
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • comiesięczne audycje muzyczne organizowane przez kino SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • wyjazdy do kina (filmoteka itp.)
 • spotkania z teatrzykiem, postaciami z bajek, magikiem, itp.
 • warsztaty dla dzieci: teatralne, plastyczne, muzyczne, itp.
 • współpraca z agencjami fotograficznymi
 • bierzemy udział w wielu przeglądach artystycznych, muzycznych i plastycznych
 • ciekawe wycieczki : dydaktyczno-wychowawcze, krajoznawcze, do bajkolandu, itp.
 • spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi: policjant, strażak, pielęgniarka, itp.
 • wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla dzieci w Nowym Sączu

Ponadto utrzymujemy kontakt z redakcjami nowosądeckich gazet, portali internetowych i telewizji publicznej.