Naszą misją jest wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dzieci.

Pokazujemy dzieciom  świat jako miejsce nieograniczonych możliwości, dając im jednocześnie narzędzie w postaci umiejętności przyswajania różnorodnej wiedzy.

 • W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane.
 • Pragniemy nauczyć nasze pociechy wiary we własne możliwości, rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości. Przygotowujemy każde dziecko do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami. Przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
 • Zachęcamy dzieci do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieramy w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat.
 • Uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w nauce szkolnej, wspomagamy proces przygotowania dzieci do pisania i czytania.
 • Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty; Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.
 • Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanujemy ich autonomię.
 • Nie zmuszamy dzieci do robienia czegokolwiek, sprawiamy żeby dziecku „chciało się chcieć”.
 • Zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych.
 • Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze.
 • Nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Naszej wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej przyświeca myśl człowieka, który za dzieci oddał własne życie Janusza Korczaka: 

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”